Torrent Ciudad

La torre
Ajuntament de Torrent
Edifici Metro
Fuente de las ranas
Avenida Al Vedat
Auditori de Torrent